عشق یعنی عاشق معنا شدن
عشق یعنی قطره و دریا شدن
در عمیق چشم تو شیدا شدن
عشق یعنی عالمی رسوا شدن
عشق را در یک بغل دنیا شدن
در کنار عشق تو معنا شدن
عشق یعنی التهاب و اضطراب
عشق یعنی ماندن از تو در سراب
عشق یعنی انفجار چشم تو در جان من
با صبوری لحظه را تنها شدن
لحظه ها را یک به یک زیبا شدن

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید