سفید می رسد به تن
تن به گشنگی
تاول از تو می شود
تکه تکه های من

تن به تو
پا نبست
پشت سنگ سنگ فاصله
دست من کجا
دست تو کجا

حسین صفا فرحی
١٣/۴/٨٧

/ 1 نظر / 5 بازدید
زهره

سلام وقت دارید به اتاقک من هم سری بزنید. در هر حال پیروز باشید.