دود است و آتش می زنی

مثل احساس سیگاری
طعم خوش تنباکو می دهی

/ 2 نظر / 7 بازدید