ایستایی

نیمی از مسیر را که پیاده آمده بود به خاطر می اورد.نیمه ی دیگرش را اما هرچه می کرد نه.

/ 4 نظر / 7 بازدید
بی بی سمانه رضایی

این چرا مفهوم نیست؟ کامل نیست؟ چشه؟ نیمه ی دیگش رو گم؟؟؟؟؟؟[چشمک]

کاوه

باز خوب است همان نيمه‌ي را به خاطر مي‌آورد!