راز تندرستی

بعد از کلی برنامه ریزی و بحث و مجادله بالاخره با جمعی از دوستان راهی باشگاه شده بودیم   برای ثبت نام و همان روز اولی هم بدون وقفه آماده شدیم برای تمرین.مربی باشگاه هم یک مشت اصطلاحات پیچیده داد دستمان که ظاهرا برنامه حرکاتی بود برای روی فرم آوردن عضله ها.برگه را داد دستمان و رفت.ما هم شروع کردیم به کشف اسامی وسیله ها ی روی کاغذ با سوال از قدیمی تر های باشگاه،تنها روشی که به ذهنمان رسیده بود بی توجه به عواقبی که منجر به انگشت نما شدنمان شد.میان خیل جورواجوری جواب ها و واکنش ها سرانجام یکی پیدا شد که جواب ما را بدهد و ما هم بی امان شروع کردیم به سوال پیچ کردنش :
آره داداشم فیله کمر و باس این طور زد.اینم که می بینی برات نوشته،ولش.بدرد نمی خوره.ترد میلم که باس بلت باشی چیه،اونجاست.میری روش.شیب و حتمی یه نمور بده بیاد بالا ، ندی برا زانوت ضلل داره ، فقطم تا میتونی آب بخور.آب خوبه.ان و گه های بدنت و میشوره میبره پایین....
جالا هروقت میخوام ورزش کنم قیافه داداشمون میاد جلو ذهنم و من هنوز درگیر نحوه عملکرد آب با ان و گه های بدنم که چی میشه میان پایین.

/ 0 نظر / 27 بازدید