جمعه ی ابری

منوال این روزها را داده ام به نیمه ی پر.کلاس که تمام می شود راهم را می گیرم به سمت خانه و میدان ونک را می روم به سمت میدان فاطمی.برای خودم پینک آورده ام با کمی راجرز،اندکی هم آناتما.گوشی را می گذارم و پیاده می آیم برای خودم.نگاهم را داده ام به برگ های رنگی کف خیابان و آسمان ابری و بوی باران که انگار می خواهد باز هم بیاید.خوشبختی مگر چیست...

/ 1 نظر / 8 بازدید
زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟