لکنت

برق این روزها مرا باد می کند
تا خودم را که تنها می شوم
افسوس شود گاهم و بی گاه شود روزگارم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
گلی

اینجا بوی غم گرفته است دیوارش برادر جان.کجایی تو؟بلند شو به جای من فلسطین را قدمی بزن.من خودم جای تو سیگار می کشم.

لیلی

بی گاه شود روزگارم... رنگ افسوس همه جا را گرفته است.