الکل نامه

به کبودی چشم سیاه (جینگ )
به من،به ما،به گاو    ( سلام )

به اشک
به آه
به آه دم

( سلام )

به گریه های بی صدا
به تن،به گل،به ماتم

( سلام )

به بی کران-شبانه های دلتنگ
به دود و سیخ و سیگار

( سلام )

به پوچی
به عشق
به دیوانگی

( سلام )

به مردانگی در رختخواب
(جینگ )
به کشف بی دلیل
به هرزگی

( سلام )

به نحسی مدام
به بوی گند زندگی
به بودن
به دلهره ،به اضطراب
(جینگ )
به طعم تابوت

( سلام )

به نابودی هشت سال
به بمب
به ترکش
(جینگ )
به دوران کودکی
 به تشییع پیکر برادرم
به رنگ این پلاک
به استخوان های پاک ِ پاک
به نام این خیابان

( سلام )

به ابهام
به آینده
(جینگ )
به پول نفت
به سفره های پهن ِ پهن
به قبض نفت و برق و آب
(جینگ )
به طرح های دولت
به حل مشکلات
به هر استان

( سلام )

به دود و بوق و ازدحام
به طرح های ناتمام
(جینگ )
به حمام
به دوش آب یخ

( سلام )

به اعتیاد،به فقر،به فحشا
به دنیا که کرده است راست
(جینگ )
به بشکه های نفت
به ترمز قطار
به اسکناس نو

( سلام )

به صف
به انتظار
به شیر و مرغ و گوشت
(جینگ )
به یارانه
به فرهنگستان بی لغت

( سلام )

به چهارمین بلند ِ این جهان
به پایه های آسمان خراش
(جینگ )
به دست های پیر کارگرش
یه چشم های منتظر به در
به شرمندگی

( سلام )

به پشت خمیده پدر
به تحقیق،به تا صبح بیداریش
به سادگیش
(جینگ )
به غرهای مادرم
به شرمندگی

( سلام )

به تنگی،به اغوا
به تحریک
به شب
به ترمز،به بوقهای ممتد
به هوشیاری پاس بان
به ارشاد
(جینگ )
به برنامه های دشمن
به میهمانیهای مختلط
به جردن
به خانه های پر عفاف

( سلام )

به فرهاد،به مجنون
(جینگ )
به مشکلات ازوداج
به عقد و مهر و خون بها

( سلام )

به سینه های دختر همسایمان
به شب ناله های مادرش
به گودی پای چشم من
به فیلم های مبتذل
به هرزگی
(جینگ )
به کاندوم
به کورتاژ
به قرص ها
به آلت
به استمنا

( سلام )

به تولید علم
به فرهنگ،به تاریخ،به ایران
(جینگ )
به ایجاز و اعجاز و ایهام و اوهام

( سلام )

به انتقادهای سازنده
به روزنامه،به رسانه
(جینگ )
به توقیف
به اوین

( سلام )

به خاطرات خوب خواندن
به سال بلوا
به سمفونی،به دریا
به معروفی
( سلام )
به تجدید دوباره یک کتاب
به چاپخانه های بی صدا
(جینگ )
به همسایه ها
به چاه بابل
به قاسمی

( سلام )

به طعم تلخ و بوی الکل

( سلام )


/ 2 نظر / 5 بازدید
سعيد

( سلام ) به بابک عزيز به قلب پاک به چشم خيس به گريه های بی صدا و به درنگ های به هنگامت (جینگ ) مرسی از اين همه احساس قشنگ. از طرف يک دوست قديمی شکم گنره که خيلی دوستت داره.

زهره

به نحسی مدام به بوی گند زندگی به بودن به دلهره ،به اضطراب (جینگ ) به طعم تابوت ( سلام ) زندگی همينه واقعا...انگار....افسوس