تو تنهايی تنها تو

من از تو
به تنهاییم می رسم
به تو از تو به تو
از تو به توبه
که از تنهاییم نزدیک تر به من از منی
به تو نزدیک تر اما از تنهاییم به من می رسد
و از تنهاییم تنها به تو می رسم

/ 4 نظر / 7 بازدید
آتوسا

بابی .. دل تنگم کردی ....... خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهره

حسی عجيب مرا در بر گرفت...غريب...آشنا...نمی دانم. با اجازه لينک کردم.

سپيده

من به تو تو به من

سپهر

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به آزادی، از تو سخن از به تو گفتن. قشنگ بازی می کنی و قربان ات