(( بیست و یک/یک/شصت و هفت،

- یعنی یک هزار و نهصد و شصت و هفت.تو در این تاریخ کی هستی؟آیا همان آم همیشه؟همان تن باریک،که من بیشتر برهنه اش یادم می آید تا پوشیده اش؟همان نگاه سبز همیشه خواستار؟همان موی سیاه صاف؟همان تراش و ساخت زیبا و آسان که چشم می تواند ببیند؟همان بافت سخت که چشم نمی تواند؟همان حرکات بسته دخترانه که سن و سال تو را کمتر نشان می داد؟

 

شب یک شب دو
بهمن فرسی
تهران ١٣۵٣

 

/ 0 نظر / 5 بازدید