درنگ نامه

خطم که می کنی به نوشتنت
کیفت می شوم
کوکت اگر باشد
آسمان را می گیرم از باران
عاشقانه ات می شوم
آآخ......درنگ های بیچاره ام
نمی دانی حسرت که می شوم
شرمم می گیرد
رو می گیرم
آهم می سوزد
صدایت می نوازد
اشکم سرریز است
فکر هم که می سوزد
بیمارت می شود
نابهنگامه های بیچاره ام
آشفته ات دیوانه ام

/ 1 نظر / 10 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.